פרק 15: אהרן גרבר על זכות העמידה בפני בית המשפט

עו"ד אהרן גרבר, סגן ראש המחלקה המשפטית של פורום קהלת, מציג בפרק זה את מסקנותיו בסוגיית גבולותיה של "זכות העמידה". בשפה פשוטה, השאלה היא: מי יכול לעמוד בפני בית המשפט ולטעון נגד החלטות של הממשלה או הכנסת? בשיחה זו מבקש ד"ר בנימין שוורץ לברר עם עו"ד גרבר את המשמעות הרחבה של "זכות העמידה" לעיצוב היחסים בין רשויות השלטון, כיצד שינה בית המשפט העליון את גבולות זכות העמידה, ואיזה צעדים יכולים חברי הכנסת לנקוט כדי להשיב את האיזון בין הרשויות על כנו.

 

עורך קול: מאור לנדר.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more